මෙසීගෙන් Instagram වාර්තාවක්

 ආර්ජන්ටිනාවේ ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණය සැමරීමේ මෙසීගේ ඡායාරූප ලොව පුරා  මිලියන 57කට වැඩියෙන් සමාජ මාධ්‍යවල කැමැත්ත ලබා ගෙන ඇත. එය මෙතෙක් වැඩිම කැමැත්තක් ඇති Instagram සටහන බවට පත්ව තිබේ.තවත් ලිපි