බල්ලෝ එක්ක බුදියන්න පෙර කියවන්න

   

   සීතල උදුවප් මහේ හොට් හොට් News එකකි. News එක හිරුණිකාගෙනි. දඟ වැඩ කොටියක් ඇති එකී සුජාත දියණිය තවත් ස්ත්‍රියක ද කැටුව මාධ්‍ය හමුවකය. මාධ්‍යවේදීන් ද දෑස් අයා බලා සිටින්නේ ඇයගේ හෙළිදරව්ව කුමක්ද කියාය.

   #මොකා.....බල්ලෙක් .... අද හිරුණිකාගේ හෙළිදරව්ව බල්ලෙක් ගැනය. ඒකා එසේ මෙසේ බල්ලෙක් නොව ජනාධිපති උපදේශකයෙකුගේ අතින් අතවරයට ලක් වූ බව පැවසෙන බලු කුක්කෙක් ය.

   ඒ බලු කතාවට වටිනාකමක් දෙනවා වෙනුවට එවැනි බලු වැඩ කිරීමෙන් නීත්‍යානුකූලවද ඔබට මුහුණ පෑමට සිදුවන හානිය පෙන්වා දීම කාලෝචිත බව හැඟී යන හෙයින් අද අප්පුවාගේ සටහන මෙසේ ලියමි.

   ලංකා දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 365 වන වගන්තිය මගින් තිරිසන් සතුන් සමඟ කාමුක සංසර්ගයේ යෙදීම දඬුවම් ලැබිය හැකි අපරාධ වරදක් ලෙස පහත සඳහන් පරිදි දක්වා ඇත.

   "යම් පුරුෂයෙකු, ස්ත්‍රීයක හෝ සතෙකු සමඟ ස්වභාව ධර්මයට විරුද්ධව, කැමැත්තෙන්ම කාමුක සංසර්ගයෙහි යෙදෙනම්, එලෙස යෙදෙන තැනැත්තෙකුට අවුරුදු 10 දක්වා කාලයක දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාර ගත කිරීමකින් දඬුවම් කළ යුතුය. ඔහු දඩයකටද යටත් විය යුතුය..."

ඉහත සඳහනින් බලු වැඩ කරන එවුන්ට ලංකාවේ නීතියට අනුව හිමිවන දඩුවම් වල ස්වභාවය අනාවරණය කරගත හැකිය.

එබැවින් බල්ලෝත් එක්ක බුදියන්න පෙර නීතිය හොදින් කියවන්න යැයි අප්පුවා ඔය ටයිකෝට් මහත්වරුන්ට මතක් කර දෙමි.තවත් ලිපි