පිටරට බිත්තරයට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය


   දේශිය වෙළෙඳ පොළේ බිත්තර මිල පාලනය කිරීමේ අරමුණෙන් පිට රටින් බිත්තර ආනයනය කිරීම සදහා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වු බව වෙළද අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා.

   ඒ අනුව ඉදිරියේදි මෙරටට බිත්තර ආනයනය කොට බිත්තර මිල පහළ දැමීමට කටයුතු කරන බවද අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් පවසනවා

තවත් ලිපි