• ශාරුක් ඛාන් ලොව ප්‍රබලයින් අතරත් ප්‍රබලයා වෙයි

  ටයිම් සඟාරාව විසින් නම් කළ 2023 වසරේ ලොව ප්‍රබලතම පුද්ගලයින් 100 දෙනා අතරේත් පෙරමුණ ගැනීමට බොලිවුඩ්...

  ග‍ොසිප්
 • ශාරුක් ඛාන් ලොව ප්‍රබලයින් අතරත් ප්‍රබලයා වෙයි

  ටයිම් සඟාරාව විසින් නම් කළ 2023 වසරේ ලොව ප්‍රබලතම පුද්ගලයින් 100 දෙනා අතරේත් පෙරමුණ ගැනීමට බොලිවුඩ්...

  ග‍ොසිප්
 • එලොන් මාස්ක් ගොඩනගන ඔහුගේම නගරය

  ලොව සුපිරි බිලියනපති එලෝන් මාස්ක් විසින් ඔහුගේම නගරයක් ගොඩනැගීමට සැළැසුම් කර තිබෙනවා.ඒ සඳහා මේ වන වි...

  ග‍ොසිප්
 • එලොන් මාස්ක් ගොඩනගන ඔහුගේම නගරය

  ලොව සුපිරි බිලියනපති එලෝන් මාස්ක් විසින් ඔහුගේම නගරයක් ගොඩනැගීමට සැළැසුම් කර තිබෙනවා.ඒ සඳහා මේ වන වි...

  ග‍ොසිප්
 • හෙන හතම ගහන්න කරන්ට් එක වැඩි කරලා

  මේ රටේ දුප්පතා ගැන ශත පහක තැකීමක් නැතිව කරන්ට් බිල වැඩි කර තිබෙනවා. බිල වැඩි වී තිබෙන්නෙම දුප්පතාග...

  ග‍ොසිප්
 • හෙන හතම ගහන්න කරන්ට් එක වැඩි කරලා

  මේ රටේ දුප්පතා ගැන ශත පහක තැකීමක් නැතිව කරන්ට් බිල වැඩි කර තිබෙනවා. බිල වැඩි වී තිබෙන්නෙම දුප්පතාග...

  ග‍ොසිප්
 • ඡන්දෙට අය වැයෙන් මිලියන 10ක් වෙන් කරලා

  වසර 2023ට ඉදිරිපත් කළ අය වැයෙන් ඡන්දය සඳහා රුපියල් මිලියන 10ක් වෙන් කර ඇතත් මුදල් නැහැ කියමින් ඡන්දය...

  ග‍ොසිප්
 • ඡන්දෙට අය වැයෙන් මිලියන 10ක් වෙන් කරලා

  වසර 2023ට ඉදිරිපත් කළ අය වැයෙන් ඡන්දය සඳහා රුපියල් මිලියන 10ක් වෙන් කර ඇතත් මුදල් නැහැ කියමින් ඡන්දය...

  ග‍ොසිප්
 • "ආදරවන්තයින්ගේ දිනය" ගවයොත් එක්ක සමරන ඉන්දියානුවෝ

  සෑම අවුරුද්දකම අද වගේ දවසක් කියන්නේ, ඒ කියන්නේ පෙබරවාරි 14 කියන්නේ ලෝකවාසි සියළුම ආදරවන්තයින්ට විශේෂ...

  ග‍ොසිප්
 • "ආදරවන්තයින්ගේ දිනය" ගවයොත් එක්ක සමරන ඉන්දියානුවෝ

  සෑම අවුරුද්දකම අද වගේ දවසක් කියන්නේ, ඒ කියන්නේ පෙබරවාරි 14 කියන්නේ ලෝකවාසි සියළුම ආදරවන්තයින්ට විශේෂ...

  ග‍ොසිප්
 • දරුවන්ගේ ශක්තිමත් අධිෂ්ඨානයට ගෞරව වේවා!

  තුර්කියේ ඇති වූ   භූමි කම්පාවෙන් පැය 130කට පසුවත්  ළමුන්  බේරා ගනිමින් තිබෙනවා. ළමුන්ගෙ ශක්තිමත් අධි...

  ග‍ොසිප්
 • දරුවන්ගේ ශක්තිමත් අධිෂ්ඨානයට ගෞරව වේවා!

  තුර්කියේ ඇති වූ   භූමි කම්පාවෙන් පැය 130කට පසුවත්  ළමුන්  බේරා ගනිමින් තිබෙනවා. ළමුන්ගෙ ශක්තිමත් අධි...

  ග‍ොසිප්
 • ලොව ධනවත්ම නළුවා

  ලොව ජනප්‍රියතම නළුවන් සියලුම දෙනා වාගේ ඉතා ධනවත් පුද්ගලයින්.ඔවුන්ට රංඟනය වෙනුවෙන් ලැබෙන ඉහළ ආදායමට අ...

  ග‍ොසිප්
 • ලොව ධනවත්ම නළුවා

  ලොව ජනප්‍රියතම නළුවන් සියලුම දෙනා වාගේ ඉතා ධනවත් පුද්ගලයින්.ඔවුන්ට රංඟනය වෙනුවෙන් ලැබෙන ඉහළ ආදායමට අ...

  ග‍ොසිප්
 • ආණ්ඩුව "විශේෂ කණ්ඩායමකට" බදු සහන දීලා

  මුදල් අමාත්‍යංශය ඊයේ (8) දින නිකුත් කර ඇති නිවේදනයට අනුව තෝරාගත් විශේෂ කණ්ඩායම් සඳහා බදු සහන ලබා දීම...

  ග‍ොසිප්
 • ආණ්ඩුව "විශේෂ කණ්ඩායමකට" බදු සහන දීලා

  මුදල් අමාත්‍යංශය ඊයේ (8) දින නිකුත් කර ඇති නිවේදනයට අනුව තෝරාගත් විශේෂ කණ්ඩායම් සඳහා බදු සහන ලබා දීම...

  ග‍ොසිප්
 • තාත්තා

  පසු ගියදා තුර්කියේ සහ උතුරු සිරියාවේ ඇති වුණ භූමි කම්පාවේ වේදනාවන් තවමත් පහව ගොස් නැහැ. මෙම භූමි කම්...

  ග‍ොසිප්
 • තාත්තා

  පසු ගියදා තුර්කියේ සහ උතුරු සිරියාවේ ඇති වුණ භූමි කම්පාවේ වේදනාවන් තවමත් පහව ගොස් නැහැ. මෙම භූමි කම්...

  ග‍ොසිප්
 • ජනපති රනිල්ට "රාජාසන මේනියාව" යැයි පවසා නිදහස් ජනතා සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරු 36 සභා ගැබෙන් එළියට බසී

  ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් අද (08) දින පාර්ලිමේන්තුවේදී සිය "රාජාසන කතාව" සිදු කිරීමට සභ...

  ග‍ොසිප්
 • ජනපති රනිල්ට "රාජාසන මේනියාව" යැයි පවසා නිදහස් ජනතා සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරු 36 සභා ගැබෙන් එළියට බසී

  ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් අද (08) දින පාර්ලිමේන්තුවේදී සිය "රාජාසන කතාව" සිදු කිරීමට සභ...

  ග‍ොසිප්
 • ඉර නොබසින රටවල් හය

  ෆින්ලන්තය, ස්වීඩනය ඇතුළු යුරෝපානු රටවල් 6 කට සෑම වසරකම නිශ්චිත කාල සීමාවකදී හිරු බැස යන්නේම නැහැ.මෙම...

  ග‍ොසිප්
 • ඉර නොබසින රටවල් හය

  ෆින්ලන්තය, ස්වීඩනය ඇතුළු යුරෝපානු රටවල් 6 කට සෑම වසරකම නිශ්චිත කාල සීමාවකදී හිරු බැස යන්නේම නැහැ.මෙම...

  ග‍ොසිප්
 • අලි 33 කගේ බරට සමාන ලොව විශාලතම සත්ත්වයා

  ඔබ දන්නවාද ලොව විශාලතම සත්ත්වයා කවුද කියලා? ඒ තමයි, ඇන්ටාර්ක්ටිකානු නිල් තල්මසා.මොවුන්ගේ බර රාත්තල්...

  ග‍ොසිප්
 • අලි 33 කගේ බරට සමාන ලොව විශාලතම සත්ත්වයා

  ඔබ දන්නවාද ලොව විශාලතම සත්ත්වයා කවුද කියලා? ඒ තමයි, ඇන්ටාර්ක්ටිකානු නිල් තල්මසා.මොවුන්ගේ බර රාත්තල්...

  ග‍ොසිප්
 • 190 වැනි උපන්දිනය සැමරූ ජොනතන්

  මේ වනවිට ලොව වයස්ගතම ගොඩබිම සත්වයා ලෙසින් සැළකෙන "ජොනතන්" පසුගියදා 190 වැනි උපන්දිනය සැමරුවා.මොහු සී...

  ග‍ොසිප්
 • 190 වැනි උපන්දිනය සැමරූ ජොනතන්

  මේ වනවිට ලොව වයස්ගතම ගොඩබිම සත්වයා ලෙසින් සැළකෙන "ජොනතන්" පසුගියදා 190 වැනි උපන්දිනය සැමරුවා.මොහු සී...

  ග‍ොසිප්
 • අදත් විදුලිය නොකැපෙයි

  අද (31) දින විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොකිරීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා. මේ දිනවල ජල පෝෂක...

  ග‍ොසිප්
 • අදත් විදුලිය නොකැපෙයි

  අද (31) දින විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොකිරීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා. මේ දිනවල ජල පෝෂක...

  ග‍ොසිප්
 • නෙදර්ලන්තයෙන් ආ අමුත්තා

      නෙදර්ලන්තය පැන්තෙරා වර්ගයට අයත් ජගුවර් පිරිමි සතෙකු ශ්‍රී ලංකාවට පරිත්‍යාග කළා.    ඒ, ජාත්‍යාන්ත...

  ග‍ොසිප්
 • නෙදර්ලන්තයෙන් ආ අමුත්තා

      නෙදර්ලන්තය පැන්තෙරා වර්ගයට අයත් ජගුවර් පිරිමි සතෙකු ශ්‍රී ලංකාවට පරිත්‍යාග කළා.    ඒ, ජාත්‍යාන්ත...

  ග‍ොසිප්
 • ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාලයට නිකුත් වෙයි

      2022 පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඊයේ (25) රාත්‍රියේ අන්තර්ජාලයට නිකුත් කළ බව විභාග කො...

  ග‍ොසිප්
 • ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාලයට නිකුත් වෙයි

      2022 පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඊයේ (25) රාත්‍රියේ අන්තර්ජාලයට නිකුත් කළ බව විභාග කො...

  ග‍ොසිප්
 • ෆයිසර් ලොක්කාව නිරුත්තර කළ වීඩියෝව සකර්බර්ග් හලද්දි එලෝන් මාස්ක් රකියි

      අමෙරිකාවේ ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගම් අතරින් ප්‍රමුඛයා වන ෆයිසර් (Pfizer) සමාගමේ හිමිකරු වන ඇල්බර්ට් බෝර...

  ග‍ොසිප්
 • ෆයිසර් ලොක්කාව නිරුත්තර කළ වීඩියෝව සකර්බර්ග් හලද්දි එලෝන් මාස්ක් රකියි

      අමෙරිකාවේ ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගම් අතරින් ප්‍රමුඛයා වන ෆයිසර් (Pfizer) සමාගමේ හිමිකරු වන ඇල්බර්ට් බෝර...

  ග‍ොසිප්
 • ජසින්ඩා වෙනුවට ආ නවසීලන්තයේ නව අගමැති

      ජසින්ඩා අර්ඩර්න් නවසීලන්ත අගමැති ධූරයෙන් පසුගියදා ඉවත් වීමෙන් පසු ඇති වූ පුරප්පාඩුව පුරවමින් ක්‍...

  ග‍ොසිප්
 • ජසින්ඩා වෙනුවට ආ නවසීලන්තයේ නව අගමැති

      ජසින්ඩා අර්ඩර්න් නවසීලන්ත අගමැති ධූරයෙන් පසුගියදා ඉවත් වීමෙන් පසු ඇති වූ පුරප්පාඩුව පුරවමින් ක්‍...

  ග‍ොසිප්
 • පාසල් දරුවන් රැගත් බස් රථයක් නුවරඑළියේදී අනතුරකට - 7 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

   කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ සිසුන් රැගෙන අධ්‍යාපන චාරිකාවක ගිය පාසැල් බස් රථයක් නානු ඔය, රදැල්ල ප්‍රදේ...

  ග‍ොසිප්
 • පාසල් දරුවන් රැගත් බස් රථයක් නුවරඑළියේදී අනතුරකට - 7 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

   කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ සිසුන් රැගෙන අධ්‍යාපන චාරිකාවක ගිය පාසැල් බස් රථයක් නානු ඔය, රදැල්ල ප්‍රදේ...

  ග‍ොසිප්
 • කැස්බෑවෝ ගෝල්ෆේස් බින්න බැහැලා

  නව මුහුදු කැස්බෑ අභිජනන මධ්‍යස්ථානයක් ගෝල්ෆේස් වෙරළ තීරයේ ඉදි කර තිබෙනවා. එහි දැනටමත්  කැස්බෑ බිත්ත...

  ග‍ොසිප්
 • කැස්බෑවෝ ගෝල්ෆේස් බින්න බැහැලා

  නව මුහුදු කැස්බෑ අභිජනන මධ්‍යස්ථානයක් ගෝල්ෆේස් වෙරළ තීරයේ ඉදි කර තිබෙනවා. එහි දැනටමත්  කැස්බෑ බිත්ත...

  ග‍ොසිප්
 • ගුවන් අනතුරු වලින් මිය ගිය ගුවන් නියමු යුවළ

      පසුගිය ඉරිදා නේපාලයේ සිදු වූ ගුවන් අනතුරෙන් මිය ගිය එහි සහාය ගුවන් නියමුවරියගේ, සැමියාද සහාය ගුව...

  ග‍ොසිප්
 • ගුවන් අනතුරු වලින් මිය ගිය ගුවන් නියමු යුවළ

      පසුගිය ඉරිදා නේපාලයේ සිදු වූ ගුවන් අනතුරෙන් මිය ගිය එහි සහාය ගුවන් නියමුවරියගේ, සැමියාද සහාය ගුව...

  ග‍ොසිප්
 • ලොව ලාබාලතම රාජ්‍ය නායිකාව දේශපාලනයෙන් සමු ගනී

      තමන් කම්කරු පක්ෂ නායකත්වයෙන් සහ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයෙන් එළැඹෙන පෙබරවාරි මස 7 වැනිදා ඉල්ලා අස්වෙන බව...

  ග‍ොසිප්
 • ලොව ලාබාලතම රාජ්‍ය නායිකාව දේශපාලනයෙන් සමු ගනී

      තමන් කම්කරු පක්ෂ නායකත්වයෙන් සහ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයෙන් එළැඹෙන පෙබරවාරි මස 7 වැනිදා ඉල්ලා අස්වෙන බව...

  ග‍ොසිප්
 • චීනයේ ජනගහනය ගැන පුදුම වාර්තාවක්

  චීනයේ ජනගහනය ලක්ෂ අට හමාරකින් (850,000) පහත වැටී තිබෙනවා. මේ බව 2022 ජන ගහන සංඛ්‍යා ලේඛන වාර්තාවෙන...

  ග‍ොසිප්
 • චීනයේ ජනගහනය ගැන පුදුම වාර්තාවක්

  චීනයේ ජනගහනය ලක්ෂ අට හමාරකින් (850,000) පහත වැටී තිබෙනවා. මේ බව 2022 ජන ගහන සංඛ්‍යා ලේඛන වාර්තාවෙන...

  ග‍ොසිප්
 • දුප්පත්කම වැඩිවෙලා නෑ. වැඩිවෙලා කියන කතා බොරු -රා.අමාත්‍ය අනූප පැස්කුවල්

  සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනූප පැස්කුවල් අද(18) පාර්ලිමේන්තුවේදී පෙන්වා දුන්නෙ දුප්පත්කම වැ...

  ග‍ොසිප්
 • දුප්පත්කම වැඩිවෙලා නෑ. වැඩිවෙලා කියන කතා බොරු -රා.අමාත්‍ය අනූප පැස්කුවල්

  සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනූප පැස්කුවල් අද(18) පාර්ලිමේන්තුවේදී පෙන්වා දුන්නෙ දුප්පත්කම වැ...

  ග‍ොසිප්
 • අලුත් රස්සාවලුත් එක්ක අලුත් බස් 1000ක්

  එළැඹෙන පෙබරවාරි 5 වැනිදා සිට අලුත් බස් රථ 1000ක් පොදු ප්‍රවාහනයට එකතු කරන බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන...

  ග‍ොසිප්
 • අලුත් රස්සාවලුත් එක්ක අලුත් බස් 1000ක්

  එළැඹෙන පෙබරවාරි 5 වැනිදා සිට අලුත් බස් රථ 1000ක් පොදු ප්‍රවාහනයට එකතු කරන බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන...

  ග‍ොසිප්
 • ලොව ධනවත්ම නළුවන්ගේ ලැයිස්තුවේ සිව්වැනි තැන ෂාරුක් ඛාන්ට

      World of Statistics හි නවතම දත්තවලට අනුව ලොව ධනවත්ම නළුවන්ගේ ලැයිස්තුවේ සිව්වැනියා බවට බොලිවුඩ්...

  ග‍ොසිප්
 • ලොව ධනවත්ම නළුවන්ගේ ලැයිස්තුවේ සිව්වැනි තැන ෂාරුක් ඛාන්ට

      World of Statistics හි නවතම දත්තවලට අනුව ලොව ධනවත්ම නළුවන්ගේ ලැයිස්තුවේ සිව්වැනියා බවට බොලිවුඩ්...

  ග‍ොසිප්
 • ඡන්ද මාස දෙකේදී පවුලකට නොමිලේ හාල් කිලෝ 10ක්

     නැඟී එන ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් ලක්ෂ 20කට මාසයකට සෑහෙන්න  නොමිලේ හාල් කිලෝ 10...

  ග‍ොසිප්
 • ඡන්ද මාස දෙකේදී පවුලකට නොමිලේ හාල් කිලෝ 10ක්

     නැඟී එන ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් ලක්ෂ 20කට මාසයකට සෑහෙන්න  නොමිලේ හාල් කිලෝ 10...

  ග‍ොසිප්
 • අතේ ඇති ගාණෙන් ඔඩෙසි එකේ සීතාවක යමු

      "සීතාවක ඔඩෙසි" නමින් අලුත් සංචාරක දුමිරිය සේවාවක් ඊයේ (15) උදෑසන ආරම්භ වුණා.    මෙම විශේෂ සංචාරක...

  ග‍ොසිප්
 • අතේ ඇති ගාණෙන් ඔඩෙසි එකේ සීතාවක යමු

      "සීතාවක ඔඩෙසි" නමින් අලුත් සංචාරක දුමිරිය සේවාවක් ඊයේ (15) උදෑසන ආරම්භ වුණා.    මෙම විශේෂ සංචාරක...

  ග‍ොසිප්
 • ලක්ෂ්මී දෙවඟනගේ රුව සහිත බියර් බෝතලයක්

     බ්‍රිතාන්‍යයේ ”බීන් මැන්ගර්”  බියර් නිෂ්පාදන සමාගම අලුත් බියර් බෝතලයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. එය ම...

  ග‍ොසිප්
 • ලක්ෂ්මී දෙවඟනගේ රුව සහිත බියර් බෝතලයක්

     බ්‍රිතාන්‍යයේ ”බීන් මැන්ගර්”  බියර් නිෂ්පාදන සමාගම අලුත් බියර් බෝතලයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. එය ම...

  ග‍ොසිප්
 • මන්ත්‍රීවරු 36කින් අලුත් පෙරමුණක්. ලකුණ හෙලිකොප්ටරය

  පළාත් පාලන ඡන්දය සඳහා අලුත් පෙරමුණක් ඊයේ (11) බිහි වුණා. එහි නම නිදහස් ජනතා සන්ධානයයි. මැතිවරණ ලකු...

  ග‍ොසිප්
 • මන්ත්‍රීවරු 36කින් අලුත් පෙරමුණක්. ලකුණ හෙලිකොප්ටරය

  පළාත් පාලන ඡන්දය සඳහා අලුත් පෙරමුණක් ඊයේ (11) බිහි වුණා. එහි නම නිදහස් ජනතා සන්ධානයයි. මැතිවරණ ලකු...

  ග‍ොසිප්
 • පිරිමින්ට වඩා දෙගුණයකින් කාන්තාවන් ඇස් ගහන බව ඔබ දැන සිටියා ද?

     අප අතර ඇති පුරුදු ගැහැණු, පිරිමි භේදයකින් තොරව බොහෝ විට සමාන වෙනවා. නමුත් කාන්තාවන්ට ඇති සමහර ප...

  ග‍ොසිප්
 • පිරිමින්ට වඩා දෙගුණයකින් කාන්තාවන් ඇස් ගහන බව ඔබ දැන සිටියා ද?

     අප අතර ඇති පුරුදු ගැහැණු, පිරිමි භේදයකින් තොරව බොහෝ විට සමාන වෙනවා. නමුත් කාන්තාවන්ට ඇති සමහර ප...

  ග‍ොසිප්
 • පොහොට්ටුවේ නාම යෝජනා අත්සන් කිරීමට දින දෙයි

  පළාත් පාලන මැතිවරණයේ  ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂක නාම යෝජනා අත්සන් කිරීමට ලබන 12 වැන...

  ග‍ොසිප්
 • පොහොට්ටුවේ නාම යෝජනා අත්සන් කිරීමට දින දෙයි

  පළාත් පාලන මැතිවරණයේ  ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂක නාම යෝජනා අත්සන් කිරීමට ලබන 12 වැන...

  ග‍ොසිප්
 • රෝසි සහ ජූලියා ජයටම නත්තල් කයි

  කොළඹ  නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායක සහ ඇමෙරිකානු තානාපතිනි ජූලියා චංග් නත්තල් පාටිය ගත් අයුරු

  ග‍ොසිප්
 • රෝසි සහ ජූලියා ජයටම නත්තල් කයි

  කොළඹ  නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායක සහ ඇමෙරිකානු තානාපතිනි ජූලියා චංග් නත්තල් පාටිය ගත් අයුරු

  ග‍ොසිප්
 • බංග්ලාදේශයේ පළමු මෙට්ට්‍රෝව හදල තියෙන්නෙ චීනය

     බංග්ලාදේශයේ පළමු මෙට්ට්‍රෝව (සැහැල්ලු) දුම්රිය සේවාව ඩකා අගනුවරදී පසුගිය දා නිල වශයෙන් විවෘත කළා....

  ග‍ොසිප්
 • බංග්ලාදේශයේ පළමු මෙට්ට්‍රෝව හදල තියෙන්නෙ චීනය

     බංග්ලාදේශයේ පළමු මෙට්ට්‍රෝව (සැහැල්ලු) දුම්රිය සේවාව ඩකා අගනුවරදී පසුගිය දා නිල වශයෙන් විවෘත කළා....

  ග‍ොසිප්
 • ලෝකයේ සැලැසුම් සහගතම නගරය

  ලෝකයේ වඩා හොඳින්ම සැලැසුම් සහගතව ගොඩනඟා තිබෙන නගරය ස්පාඤ්ඤයේ බාසිලෝනා නගරයයි.බලන්න එහි ඇති සංවිධානා...

  ග‍ොසිප්
 • ලෝකයේ සැලැසුම් සහගතම නගරය

  ලෝකයේ වඩා හොඳින්ම සැලැසුම් සහගතව ගොඩනඟා තිබෙන නගරය ස්පාඤ්ඤයේ බාසිලෝනා නගරයයි.බලන්න එහි ඇති සංවිධානා...

  ග‍ොසිප්
 • ආණ්ඩුවේ ගෑස් බහී

     අද(5) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල පහළ දැමීමට  පියවර ගෙන ඇත. ඒ අනුව...

  ග‍ොසිප්
 • ආණ්ඩුවේ ගෑස් බහී

     අද(5) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල පහළ දැමීමට  පියවර ගෙන ඇත. ඒ අනුව...

  ග‍ොසිප්
 • පුංචි ඡන්දයට නාම යෝජනා කැඳවීම ආරම්භ කරයි

     පළාත් පාලන ආයතන සඳහා නාම යෝජනා භාර ගැනීමට අදාළ දැන්වීම්  අද (04) සිට දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් මගින්...

  ග‍ොසිප්
 • පුංචි ඡන්දයට නාම යෝජනා කැඳවීම ආරම්භ කරයි

     පළාත් පාලන ආයතන සඳහා නාම යෝජනා භාර ගැනීමට අදාළ දැන්වීම්  අද (04) සිට දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් මගින්...

  ග‍ොසිප්
 • හිටපු අමාත්‍ය නවීන් දිසානයකට මධ්‍යම පළාත භාරදෙයි

     හිටපු අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරධූරය සඳහා පත් කරනු ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග වා...

  ග‍ොසිප්
 • හිටපු අමාත්‍ය නවීන් දිසානයකට මධ්‍යම පළාත භාරදෙයි

     හිටපු අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරධූරය සඳහා පත් කරනු ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග වා...

  ග‍ොසිප්
 • පිටරට බිත්තරයට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය

     දේශිය වෙළෙඳ පොළේ බිත්තර මිල පාලනය කිරීමේ අරමුණෙන් පිට රටින් බිත්තර ආනයනය කිරීම සදහා කැබිනට් මණ්ඩල...

  ග‍ොසිප්
 • පිටරට බිත්තරයට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය

     දේශිය වෙළෙඳ පොළේ බිත්තර මිල පාලනය කිරීමේ අරමුණෙන් පිට රටින් බිත්තර ආනයනය කිරීම සදහා කැබිනට් මණ්ඩල...

  ග‍ොසිප්
 • අධ්‍යාපන ඇමතිගෙන් උපාධිධාරීන්ට වැඩක්

     ලබන මාර්තු මාසය වන විට උපාධිධාරීන් 8,000ක් පාසල්වලට යොමු කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන...

  ග‍ොසිප්
 • අධ්‍යාපන ඇමතිගෙන් උපාධිධාරීන්ට වැඩක්

     ලබන මාර්තු මාසය වන විට උපාධිධාරීන් 8,000ක් පාසල්වලට යොමු කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන...

  ග‍ොසිප්
 • නිවැරැදි තීරණ ගැනීමට සත්‍ය තොරතුරු ලබාදීමට මේ වසරේදීත් අපි කැප වෙන්නම්

  පාඨක  ඔබට නිවැරැදි තීරණ ගැනීමට සත්‍ය තොරතුරු ලබාදීමට මේ වසරේදීත් අපි කැප වෙන්නම්. ඔබට සුබ නව වසරක් ව...

  ග‍ොසිප්
 • නිවැරැදි තීරණ ගැනීමට සත්‍ය තොරතුරු ලබාදීමට මේ වසරේදීත් අපි කැප වෙන්නම්

  පාඨක  ඔබට නිවැරැදි තීරණ ගැනීමට සත්‍ය තොරතුරු ලබාදීමට මේ වසරේදීත් අපි කැප වෙන්නම්. ඔබට සුබ නව වසරක් ව...

  ග‍ොසිප්
 • පුංචි ඡන්දෙට දමිතා මහරගමින්

     එළඹෙන මාර්තු මාසයේදි පැවැත්වීමට නියමිත පලාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා මහරගම නගර සභා අපේක්ෂිකාවක ලෙස සමග...

  ග‍ොසිප්
 • පුංචි ඡන්දෙට දමිතා මහරගමින්

     එළඹෙන මාර්තු මාසයේදි පැවැත්වීමට නියමිත පලාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා මහරගම නගර සභා අපේක්ෂිකාවක ලෙස සමග...

  ග‍ොසිප්
 • අනිත් කණ්ඩායම් දේශපාලනය කරද්දී අපි 9ය දඟලන්නෙ දුක් විඳින ජනතාව බේරා ගන්නයි

     ආණ්ඩුවෙන් වෙන් වී සිටින අනිත් කණ්ඩායම් තම තමන්ගේ දේශාපාලන කටයුතුවල යෙදුණත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ...

  ග‍ොසිප්
 • අනිත් කණ්ඩායම් දේශපාලනය කරද්දී අපි 9ය දඟලන්නෙ දුක් විඳින ජනතාව බේරා ගන්නයි

     ආණ්ඩුවෙන් වෙන් වී සිටින අනිත් කණ්ඩායම් තම තමන්ගේ දේශාපාලන කටයුතුවල යෙදුණත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ...

  ග‍ොසිප්
 • මෛත්‍රීට චෝදනා වැඩියි. අපිට අඩුයි. ඒ නිසා අපි හොඳයි.

        තමන් ඇතුළු කණ්ඩායම චෝදනා බොහොම අඩු, හොඳ වැදගත් පිළිගැනීමක් තියෙන මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් නිසා "ශ්‍...

  ග‍ොසිප්
 • මෛත්‍රීට චෝදනා වැඩියි. අපිට අඩුයි. ඒ නිසා අපි හොඳයි.

        තමන් ඇතුළු කණ්ඩායම චෝදනා බොහොම අඩු, හොඳ වැදගත් පිළිගැනීමක් තියෙන මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් නිසා "ශ්‍...

  ග‍ොසිප්
 • යාපනයට යන වේගය මදි - ඇමැති බන්දුල කියයි

  පැයට කිලෝ මීටර් 100ක වේගයෙන් යා හැකි පරිදි යාපනය දුම්රිය මාර්ගය පිළිසකර කිරීමට ඉන්දියාව භාරගත් බව අම...

  ග‍ොසිප්
 • යාපනයට යන වේගය මදි - ඇමැති බන්දුල කියයි

  පැයට කිලෝ මීටර් 100ක වේගයෙන් යා හැකි පරිදි යාපනය දුම්රිය මාර්ගය පිළිසකර කිරීමට ඉන්දියාව භාරගත් බව අම...

  ග‍ොසිප්
 • පැත්තකට කරලා තිබුණු මත්තලට රුසියාවෙන් එයි

     වසර දෙකක කාලයකට පසුව මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ අන්තර්ජාතික ගුවන් සේවා කටයුතු අද (29) දින ආරම...

  ග‍ොසිප්
 • පැත්තකට කරලා තිබුණු මත්තලට රුසියාවෙන් එයි

     වසර දෙකක කාලයකට පසුව මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ අන්තර්ජාතික ගුවන් සේවා කටයුතු අද (29) දින ආරම...

  ග‍ොසිප්
 • "හාමුදුරු කෙනෙක් උසාවි ගිය නිසා, ගල් අඟුරු ණයට ගන්න නීතිපති අවසර දුන්නා" - විදුලි ඇමැති

     ගල් අඟුරු ඉන්දුනීසියාවෙන් ණයට ගැනීමට නීතිපති අවසර ලබාදුන් බව විදුලි බල ඇමැති කාංචන විජේසේකර පවසනව...

  ග‍ොසිප්
 • "හාමුදුරු කෙනෙක් උසාවි ගිය නිසා, ගල් අඟුරු ණයට ගන්න නීතිපති අවසර දුන්නා" - විදුලි ඇමැති

     ගල් අඟුරු ඉන්දුනීසියාවෙන් ණයට ගැනීමට නීතිපති අවසර ලබාදුන් බව විදුලි බල ඇමැති කාංචන විජේසේකර පවසනව...

  ග‍ොසිප්
 • ගෝඨා ඇමෙරිකාවේ

  ග‍ොසිප්
 • ගෝඨා ඇමෙරිකාවේ

  ග‍ොසිප්
 • සුනාමියට වසර 18යි

        මෑත ඉතිහාසයේ ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලු දකුණු හා අග්නිදිග ආසියානු කලාපයට බලපෑ දරුණුතම ස්වභාවික ආපදාව වන...

  ග‍ොසිප්
 • සුනාමියට වසර 18යි

        මෑත ඉතිහාසයේ ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලු දකුණු හා අග්නිදිග ආසියානු කලාපයට බලපෑ දරුණුතම ස්වභාවික ආපදාව වන...

  ග‍ොසිප්
 • සාගරය දූෂණය හොඳටම කරන්නෙ සමාගම් 14ක්. මන්චි සහ මැලිබනුත් ඒ අතර

     මෙරට සාගර දූෂණයෙන් 82%කට ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම් 14ක් වගකිව යුතු බව සමීක්ෂණයකින් හෙළි වී තිබෙනවා. මෙම...

  ග‍ොසිප්
 • සාගරය දූෂණය හොඳටම කරන්නෙ සමාගම් 14ක්. මන්චි සහ මැලිබනුත් ඒ අතර

     මෙරට සාගර දූෂණයෙන් 82%කට ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම් 14ක් වගකිව යුතු බව සමීක්ෂණයකින් හෙළි වී තිබෙනවා. මෙම...

  ග‍ොසිප්
 • වැස්සෙන් නුවර ස්ටේෂම යට වෙයි

  ඇද හැලෙමින් පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් මහනුවර දුම්රියපල සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ වැහි වතුරෙන් යට වී ඇත.

  ග‍ොසිප්
 • වැස්සෙන් නුවර ස්ටේෂම යට වෙයි

  ඇද හැලෙමින් පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් මහනුවර දුම්රියපල සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ වැහි වතුරෙන් යට වී ඇත.

  ග‍ොසිප්
 • බල්ලෝ එක්ක බුදියන්න පෙර කියවන්න

        සීතල උදුවප් මහේ හොට් හොට් News එකකි. News එක හිරුණිකාගෙනි. දඟ වැඩ කොටියක් ඇති එකී සුජාත දියණිය...

  ග‍ොසිප්
 • බල්ලෝ එක්ක බුදියන්න පෙර කියවන්න

        සීතල උදුවප් මහේ හොට් හොට් News එකකි. News එක හිරුණිකාගෙනි. දඟ වැඩ කොටියක් ඇති එකී සුජාත දියණිය...

  ග‍ොසිප්
 • අරගලේ අල වුණාද?

  #රැට්ටා,ඩිලාන්,දමිතලා,Motivation අප්පච්චිලා,පැතුම් කර්නල්ලා,අප්පුහාමිලා ගැන මතකද? නැත්නම් අමතකද?ඒ තම...

  ග‍ොසිප්
 • අරගලේ අල වුණාද?

  #රැට්ටා,ඩිලාන්,දමිතලා,Motivation අප්පච්චිලා,පැතුම් කර්නල්ලා,අප්පුහාමිලා ගැන මතකද? නැත්නම් අමතකද?ඒ තම...