• රුසියානු හැකර් ප්‍රහාරයෙන් යුරෝපා සංගමයට උතුර - දකුණ මාරු වෙලා

  යුක්ක්‍රේන යුද්ධය ආරම්භයේ දී  යුරෝපා සංගමය විසින් රුසියානු මහ බැංකුව සතු යුරෝ බිලියන 300ක් තහනම් කර...

  යුධ පුවත්
 • රුසියානු හැකර් ප්‍රහාරයෙන් යුරෝපා සංගමයට උතුර - දකුණ මාරු වෙලා

  යුක්ක්‍රේන යුද්ධය ආරම්භයේ දී  යුරෝපා සංගමය විසින් රුසියානු මහ බැංකුව සතු යුරෝ බිලියන 300ක් තහනම් කර...

  යුධ පුවත්
 • යුක්ක්‍රේන ජනාධිපති එරට විපක්ෂ නායකයාගේ පුරවැසි භාවය තහනම් කරයි

     යුක්ක්‍රේන ජනාධිපති සෙලෙන්ස්කි එරට විපක්ෂ නායකයාගේ යුක්ක්‍රේන පුරවැසි භාවය තහනම් කර තිබෙනවා.   ...

  යුධ පුවත්
 • යුක්ක්‍රේන ජනාධිපති එරට විපක්ෂ නායකයාගේ පුරවැසි භාවය තහනම් කරයි

     යුක්ක්‍රේන ජනාධිපති සෙලෙන්ස්කි එරට විපක්ෂ නායකයාගේ යුක්ක්‍රේන පුරවැසි භාවය තහනම් කර තිබෙනවා.   ...

  යුධ පුවත්
 • රුසියානු මිසයිල ප්‍රහාරයකින් යුක්ක්‍රේන භටයින් 600ක් මරුට

     රුසියානු දැවැන්ත මිසයිල ප්‍රහාරයකින් යුක්ක්‍රේන භටයින් 600ක් මරා දමා තිබෙනවා. මෙම ප්‍රහාරය එල්ල ව...

  යුධ පුවත්
 • රුසියානු මිසයිල ප්‍රහාරයකින් යුක්ක්‍රේන භටයින් 600ක් මරුට

     රුසියානු දැවැන්ත මිසයිල ප්‍රහාරයකින් යුක්ක්‍රේන භටයින් 600ක් මරා දමා තිබෙනවා. මෙම ප්‍රහාරය එල්ල ව...

  යුධ පුවත්
 • අරගලකරුවෝ බ්‍රසීල ජනපති මැදුර අල්ලා ගනියි -ලංකාව පන්නයේ අරගලයක් බ්‍රසීලයේත්

     බ්‍රසීලයේ නව ජනාධිපති ලූලා ද සිල්වා  බලයෙන් පහ කර දැමීමේ අරමුණ ඇතිව එරට අරගලකරුවෝ ජනාධිපති මන්දිර...

  යුධ පුවත්
 • අරගලකරුවෝ බ්‍රසීල ජනපති මැදුර අල්ලා ගනියි -ලංකාව පන්නයේ අරගලයක් බ්‍රසීලයේත්

     බ්‍රසීලයේ නව ජනාධිපති ලූලා ද සිල්වා  බලයෙන් පහ කර දැමීමේ අරමුණ ඇතිව එරට අරගලකරුවෝ ජනාධිපති මන්දිර...

  යුධ පුවත්
 • අරගල චෝදනා මැද අප්‍රිකාවෙන් ප්‍රංශ තානාපති පන්නා දමයි.

  රට අස්ථාවර කිරීමේ කුමන්ත්‍රණ සිදු කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ ප්‍රංශ තානාපති ලුක් හලාඩ්  බුර්කිනා ෆාසෝ රාජ්...

  යුධ පුවත්
 • අරගල චෝදනා මැද අප්‍රිකාවෙන් ප්‍රංශ තානාපති පන්නා දමයි.

  රට අස්ථාවර කිරීමේ කුමන්ත්‍රණ සිදු කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ ප්‍රංශ තානාපති ලුක් හලාඩ්  බුර්කිනා ෆාසෝ රාජ්...

  යුධ පුවත්
 • යුද්ධයට මුවා වී සෙලෙන්ස්කි යුක්ක්‍රේනය විකුණමින් සිටී

     රුසියානු ආක්‍රමණකාරී යුධ කතා බටහිර මාධ්‍ය තුළින් පෙන්වා සිටින අතර තුරදී යුක්ක්‍රේන ජනාධිපති  සෙලෙ...

  යුධ පුවත්
 • යුද්ධයට මුවා වී සෙලෙන්ස්කි යුක්ක්‍රේනය විකුණමින් සිටී

     රුසියානු ආක්‍රමණකාරී යුධ කතා බටහිර මාධ්‍ය තුළින් පෙන්වා සිටින අතර තුරදී යුක්ක්‍රේන ජනාධිපති  සෙලෙ...

  යුධ පුවත්
 • ජනපති පාපන්දු වීරයා සනසද්දී පොලිසිය ජනතාවට පහර දෙයි

     ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරඟයෙන් පරාජයට පත් ප්‍රංශ කණ්ඩායමේ ම්බාප්ප‍ෙ සැනසීමට  ජනාධිපති මාර්කෝන් හැම වි...

  යුධ පුවත්
 • ජනපති පාපන්දු වීරයා සනසද්දී පොලිසිය ජනතාවට පහර දෙයි

     ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරඟයෙන් පරාජයට පත් ප්‍රංශ කණ්ඩායමේ ම්බාප්ප‍ෙ සැනසීමට  ජනාධිපති මාර්කෝන් හැම වි...

  යුධ පුවත්
 • ඇමෙරිකාවේ ගෙරවීම් නොතකා චීනය සහ රුසියාව එක පෙළට

     චීනය සහ රුසියාව බදාදා (21) සිට නැඟෙනහිර චීන මුහුදේ සතියක ඒකාබද්ධ නාවික අභ්‍යාසයක් ආරම්භ කර ඇත.   ...

  යුධ පුවත්
 • ඇමෙරිකාවේ ගෙරවීම් නොතකා චීනය සහ රුසියාව එක පෙළට

     චීනය සහ රුසියාව බදාදා (21) සිට නැඟෙනහිර චීන මුහුදේ සතියක ඒකාබද්ධ නාවික අභ්‍යාසයක් ආරම්භ කර ඇත.   ...

  යුධ පුවත්
 • රුසියාවට එරෙහි සම්බාධක බටහිරට භූමරංගයක් වෙලා

      ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ප්‍රමුඛ බටහිර රටවල් රුසියාවට එරෙහිව පනවා ඇති සම්බාධක  බටහිර රටවල සාමාන්‍ය ව...

  යුධ පුවත්
 • රුසියාවට එරෙහි සම්බාධක බටහිරට භූමරංගයක් වෙලා

      ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ප්‍රමුඛ බටහිර රටවල් රුසියාවට එරෙහිව පනවා ඇති සම්බාධක  බටහිර රටවල සාමාන්‍ය ව...