• මාස්ක් නැවතත් ලොව ධනවතුන් අතර පෙරමුණට

  ලොව ඉහළම ධනවතුන්ගේ ලැයිස්තුවේ පෙරමුණ ගැනීමට එලෝන් මාස්ක් නැවතත් සමත්ව තිබෙනවා.පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර්...

  ආර්ථික
 • මාස්ක් නැවතත් ලොව ධනවතුන් අතර පෙරමුණට

  ලොව ඉහළම ධනවතුන්ගේ ලැයිස්තුවේ පෙරමුණ ගැනීමට එලෝන් මාස්ක් නැවතත් සමත්ව තිබෙනවා.පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර්...

  ආර්ථික
 • රස්සාව එපා වෙලාද, හරි පාර තෝරා ගන්නෙ කොහොමද?

  තමන්ගේ career path එක වෙනස් කරන්න බොහෝ දෙනෙක් බයයී. අභියෝගවලට තියෙන බය මින් විශේෂයී. සමහරවිට ඒ job s...

  ආර්ථික
 • රස්සාව එපා වෙලාද, හරි පාර තෝරා ගන්නෙ කොහොමද?

  තමන්ගේ career path එක වෙනස් කරන්න බොහෝ දෙනෙක් බයයී. අභියෝගවලට තියෙන බය මින් විශේෂයී. සමහරවිට ඒ job s...

  ආර්ථික
 • තුනේ ඉදන් තිහට වැටුණු අදානි

  ලොව ඉහළම ධනපතියන්ගේ ලැයිස්තුවේ 3 වන ස්ථානයේ පසු වූ ඉන්දියාවේ ප්‍රබල ව්‍යාපාරික ගෞතම් අදානි මේ වන විට...

  ආර්ථික
 • තුනේ ඉදන් තිහට වැටුණු අදානි

  ලොව ඉහළම ධනපතියන්ගේ ලැයිස්තුවේ 3 වන ස්ථානයේ පසු වූ ඉන්දියාවේ ප්‍රබල ව්‍යාපාරික ගෞතම් අදානි මේ වන විට...

  ආර්ථික
 • මගී මෝටර් රථ අපනයෙන් චීනයට දෙවැනි තැන

  2022 වසරේදී චීනය මගී මෝටර් රථ ලක්ෂ 30ක් අපනයනය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මගී මෝටර් රථ අපනයෙන් චීනය දෙවැනි ත...

  ආර්ථික
 • මගී මෝටර් රථ අපනයෙන් චීනයට දෙවැනි තැන

  2022 වසරේදී චීනය මගී මෝටර් රථ ලක්ෂ 30ක් අපනයනය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මගී මෝටර් රථ අපනයෙන් චීනය දෙවැනි ත...

  ආර්ථික
 • ටිම් ඩ්‍රේපර් බිට්කොයින් ඉල්ලද්දි මහ බැංකු අධිපති බෑ කියයි

  මේ වන විට Bitcoin (BTC) ලෝකයේ ජනප්‍රිය සහ පහසු මුදල් ඒකකයක් වශයෙන් ඉතා සීඝ්‍රයෙන් පැතිරෙමින් තිබෙනවා...

  ආර්ථික
 • ටිම් ඩ්‍රේපර් බිට්කොයින් ඉල්ලද්දි මහ බැංකු අධිපති බෑ කියයි

  මේ වන විට Bitcoin (BTC) ලෝකයේ ජනප්‍රිය සහ පහසු මුදල් ඒකකයක් වශයෙන් ඉතා සීඝ්‍රයෙන් පැතිරෙමින් තිබෙනවා...

  ආර්ථික
 • නීති තද ඩුබායිවලත් "ස්පා" සැප පිරිල

  ජායි ජුමෙයිරා දූපත ගැන කතා කරන්නෙ නැතිව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගැන කතා කරන්නට බෑ. ජායි ජුමෙයිරා...

  ආර්ථික
 • නීති තද ඩුබායිවලත් "ස්පා" සැප පිරිල

  ජායි ජුමෙයිරා දූපත ගැන කතා කරන්නෙ නැතිව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගැන කතා කරන්නට බෑ. ජායි ජුමෙයිරා...

  ආර්ථික
 • චීනයේ වී ඇමෙරිකාව ඇතුළු රටවල් 70ක ගොවි බිම්වලට

  බිලියන 1.4 ක ජනගහණයක් සහිත චීනය අතීතයේ සිටම ආහාර සුරක්ෂිතභාවය ඉතාමත් වැදගත් කොට සැලැකුවා.අද චීනය ලෝක...

  ආර්ථික
 • චීනයේ වී ඇමෙරිකාව ඇතුළු රටවල් 70ක ගොවි බිම්වලට

  බිලියන 1.4 ක ජනගහණයක් සහිත චීනය අතීතයේ සිටම ආහාර සුරක්ෂිතභාවය ඉතාමත් වැදගත් කොට සැලැකුවා.අද චීනය ලෝක...

  ආර්ථික
 • කතා කරන පිංතූරය

     ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම් සහ වියදම් සමීක්ෂණයට අනුව දුප්පත්ම පිරිස 10%කි. මේ අයග...

  ආර්ථික
 • කතා කරන පිංතූරය

     ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම් සහ වියදම් සමීක්ෂණයට අනුව දුප්පත්ම පිරිස 10%කි. මේ අයග...

  ආර්ථික
 • නෙළුම් කුළුණ මාස 3ට රුපියල් මිලියන 268ක් හොයලා

     2022 වසර අවසාන වන විට නෙළුම් කුළුණ රුපියල් මිලියන 268ක ආදායමක් උපයා තිබෙනවා.   දකුණු ආසියාවේ උසම...

  ආර්ථික
 • නෙළුම් කුළුණ මාස 3ට රුපියල් මිලියන 268ක් හොයලා

     2022 වසර අවසාන වන විට නෙළුම් කුළුණ රුපියල් මිලියන 268ක ආදායමක් උපයා තිබෙනවා.   දකුණු ආසියාවේ උසම...

  ආර්ථික
 • සංචාරකයින්ගෙන් දෙගුණයක ආදායමක්

     නිමා වුණ 2022 වර්ෂයේ සංචාරක ආදායම ඩොලර් බිලියන 1.13ක් බව මහ බැංකුව කියනවා. එය 2021 වර්ෂයට වඩා දෙ...

  ආර්ථික
 • සංචාරකයින්ගෙන් දෙගුණයක ආදායමක්

     නිමා වුණ 2022 වර්ෂයේ සංචාරක ආදායම ඩොලර් බිලියන 1.13ක් බව මහ බැංකුව කියනවා. එය 2021 වර්ෂයට වඩා දෙ...

  ආර්ථික
 • USAID සහ HNB එක ගමනක

     ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා  වූ එක්සත් ජනපද  නියෝජිතායතනය (USAID) හා හැටන් නැෂනල් බැංකුව එක්ව ණය ලබා...

  ආර්ථික
 • USAID සහ HNB එක ගමනක

     ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා  වූ එක්සත් ජනපද  නියෝජිතායතනය (USAID) හා හැටන් නැෂනල් බැංකුව එක්ව ණය ලබා...

  ආර්ථික
 • විදුලි බිලට බයෙන් කොටස් වෙළඳපොලත් පහළට

     ලබන ජනවාරියේ සිට විදුලි ගාස්තු ඉහළ දැමීමට රජය ගෙන ඇති තීරණයත් සමඟම  කොටස් වෙළඳපොල පහත වැටී ඇත. වි...

  ආර්ථික
 • විදුලි බිලට බයෙන් කොටස් වෙළඳපොලත් පහළට

     ලබන ජනවාරියේ සිට විදුලි ගාස්තු ඉහළ දැමීමට රජය ගෙන ඇති තීරණයත් සමඟම  කොටස් වෙළඳපොල පහත වැටී ඇත. වි...

  ආර්ථික
 • බංග්ලාදේශය පළමු මෙට්ට්‍රෝ සේවාව ආරම්භ කරයි

  බංග්ලාදේශය තම රටේ පළමු මෙට්ට්‍රෝ සේවාව ආරම්භ කර තිබේ. ජපානය විසින් එයට අරමුදල් සපයා ඇත. 

  ආර්ථික
 • බංග්ලාදේශය පළමු මෙට්ට්‍රෝ සේවාව ආරම්භ කරයි

  බංග්ලාදේශය තම රටේ පළමු මෙට්ට්‍රෝ සේවාව ආරම්භ කර තිබේ. ජපානය විසින් එයට අරමුදල් සපයා ඇත. 

  ආර්ථික
 • ඩුබායි ලෝකයේ විශාලම කෘෂි සංචාරක ගම්මානය හදයි

  ලෝකයේ විශාලතම කෘෂි සංචාරක ගම්මානය නිර්මාණය කිරීමට ඩුබායි රාජ්‍යය බලාපොරොත්තු වේ. එරට සංචාරක ක...

  ආර්ථික
 • ඩුබායි ලෝකයේ විශාලම කෘෂි සංචාරක ගම්මානය හදයි

  ලෝකයේ විශාලතම කෘෂි සංචාරක ගම්මානය නිර්මාණය කිරීමට ඩුබායි රාජ්‍යය බලාපොරොත්තු වේ. එරට සංචාරක ක...

  ආර්ථික
 • බ්‍රිතාන්‍ය පවුල්වලට මෙදා නත්තල අඳුරුයිලු

     දශක ගණනාවකට පස්සෙ බ්‍රිතාන්‍ය පවුල් ඔවුන්ගේ දුෂ්කරම නත්තලට මුහුණ දීලා. බ්‍රිතාන්‍ය පවුල්වලින් පහෙ...

  ආර්ථික
 • බ්‍රිතාන්‍ය පවුල්වලට මෙදා නත්තල අඳුරුයිලු

     දශක ගණනාවකට පස්සෙ බ්‍රිතාන්‍ය පවුල් ඔවුන්ගේ දුෂ්කරම නත්තලට මුහුණ දීලා. බ්‍රිතාන්‍ය පවුල්වලින් පහෙ...

  ආර්ථික
 • දින 20ට සංචාරකයින් 50,000ක් ඇවිල්ලා

     ලංකාවට ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින් 50,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක්  දෙසැම්බර් මාසයේ මුල් දින 20 තුළ   පැමිණ ඇ...

  ආර්ථික
 • දින 20ට සංචාරකයින් 50,000ක් ඇවිල්ලා

     ලංකාවට ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින් 50,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක්  දෙසැම්බර් මාසයේ මුල් දින 20 තුළ   පැමිණ ඇ...